Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства
"Цэнтральная навукова-даследчая лабараторыя"

 
Версія для слабавідушчых
Бясплатны званок:

Для фізічных асоб

Пералік адміністрацыйных працэдур, 
якія ажыццяўляюцца дзяржаўным прадпрыемствам "ЦНДЛ" па заявах грамадзян

у адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26 красавіка 2010 г. № 200
(спампаваць)

Найменне адміністрацыйнай працэдуры Структурнае падраздзяленне, у якое грамадзянін павінен звярнуцца, Ф.I.О. адказнага работніка, нумар кабінета, тэлефона Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры
1 2 3 4 5 6
Выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі 
(п. 2.1.)

Апарат кіравання

інспектар па кадрах

Дралава Вераніка Уладзіміраўна,
к. 403,
Т. 8 01776 56461

У яе адсутнасць:

інжынер па стандартызацыі і метралогіі 1 катэгорыі

Адамовіч Ганна Міхайлаўна,
к. 402, 
Т. 8 01776 56241

- бясплатна 5 дзён з дня звароту бестэрмінова
Выдача даведкі аб месцы працы, службы і займаемай пасады
(п. 2.2)
- бясплатна 5 дзён з дня звароту бестэрмінова
Выдача даведкі аб перыядзе працы, службы
(п. 2.3)
- бясплатна 5 дзён з дня звароту бестэрмінова
Выдача даведкі аб выхадзе на працу, службу да заканчэння водпуску па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі
(п. 2.19)
- бясплатна 5 дзён з дня звароту бестэрмінова
Выдача даведкі аб знаходжанні ў адпачынку па догляду за дзіцем да дасягнення ім ўзросту 3 гадоў
(п. 2.25)
- бясплатна 5 дзён з дня звароту бестэрмінова
Выдача даведкі аб невыдзяленні пуцёўкі на дзяцей на санаторна-курортнае лячэнне і аздараўленне ў бягучым годзе
(п. 2.44)
Апарат кіравання
Курыловіч Ірына Уладзіміраўна,
к. 405,
т. 8 01776 56454
У яе адсутнасць:
Планава-фінансавы аддзел
Здзещыц Кацярына Юр'еўна, к. 403,
т. 8 01776 56900
1.Пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу бясплатна 5 дзён з дня звароту бестэрмінова
Выдача даведкі аб памеры заработнай платы (грашовага забеспячэння)
(п. 2.4)

 

 

Планава-фінансавы аддзел

Здзещыц Кацярына Юр'еўна,
к. 403,
т 8 01776 56900

У яе адсутнасць:

Завадская Антаніна Мікалаеўна,
к. 403,
т 8 01776 56900

- бясплатна 5 дзён з дня звароту бестэрмінова
Прызначэнне дапамогі па цяжарнасці і родах
(п. 2.5)
1.Пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу;
2.Лісток непрацаздольнасці;
3.Даведка аб памеры заработнай платы - у выпадку, калі перыяд, за які вызначаецца сярэднядзённы заробак для назначэння дапамогі, складаецца з перыядаў работы ў розных наймальнікаў.
бясплатна 10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту альбо прадстаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для прызначэння дапамогі, - 1 месяц на тэрмін, паказаны ў лістку непрацаздольнасці
Прызначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці
(п. 2.6)
1.Заява;
2.Пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу;
3.Даведка аб нараджэнні дзіцяці-у выпадку, калі дзіця нарадзілася ў Рэспубліцы Беларусь;
Пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці-у выпадку, калі дзіця нарадзілася за межамі Рэспублікі Беларусь;
4.Пасведчання аб нараджэнні, смерці дзяцей, у тым ліку старэйшыя за 18 гадоў (прадастаўляюцца на ўсіх дзяцей);
5.Копія рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) (далей - усынаўленне) - для сем'яў, якія ўсынавілі (удачарэлi) (далей - усыновившие) дзяцей;
6.Выпіскі(копіі) з працоўных кніжак бацькоў-(усынавіцеляў (удачарыцеляў) (далей - усынавіцелі), апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі;
7.Копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу, або іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў;
8.Копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) - для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці;
9.Пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе.
бясплатна 10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц адначасна
Прызначэнне дапамогі жанчынам, які стаў на ўлік у дзяржаўных арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасці
(п. 2.8)

Планава-фінансавы аддзел

Здзещыц Кацярына Юр'еўна,
к. 403,
т 8 01776 56900

У яе адсутнасць:

Завадская Антаніна Мікалаеўна,
к. 403,
т 8 01776 56900

1.Заява;
2.Пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу;
3.Заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі;
4.Выпіскі (копіі) з працоўных кніжак заяўніка і жонка заяўніка ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць , - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі;
5.Копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў;
6.Пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе.
бясплатна 10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц адначасна
Прызначэнне дапамогі па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў
(п. 2.9)

 

Планава-фінансавы аддзел

Здзещыц Кацярына Юр'еўна,
к. 403,
т 8 01776 56900

У яе адсутнасць:

Завадская Антаніна Мікалаеўна,
к. 403,
т 8 01776 56900

1.Заява;
2.Пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу;
3.пасведчанне аб нараджэнні дзяцей (пры выхаванні ў сям'і дваіх і больш непаўналетніх дзяцей - не менш за два пасведчанняў аб нараджэнні (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь-пры наяўнасці такіх сведчанняў);
4.Копія рашэння суда аб усынаўленні - для сем'яў, якія ўсынавілі дзяцей;
5.Копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) - для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці;
6.Пасведчанне інваліда альбо заключэнне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі - для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 3 гадоў;
7.Пасведчанне пацярпелага ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, іншых радыяцыйных аварый - для грамадзян, якія пастаянна (пераважна) пражываюць на тэрыторыі, якая падверглася радыеактыўнаму забруджванню ў зоне наступнага адсялення і ў зоне з правам на адсяленне;
8.Пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе;
9.Копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў;
10.Даведка аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах;
11.Выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў, апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць , - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі;
12.Даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам;
13.Даведка аб выхадзе на працу, службу да заканчэння водпуску па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3-х гадоў і спыненні выплаты дапамогі - пры афармленні водпуску па догляду за дзіцем да дасягнення ім узросту 3 гадоў іншым членам сям'і або сваяком дзіцяці;
14.Даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яго выплаты-у выпадку змены месца выплаты дапамогі.
бясплатна 10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту альбо прадстаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для прызначэння дапамогі, - 1 месяц па дзень дасягнення дзіцем узросту 3 гадоў
Прызначэнне дапамогі на дзяцей, старэйшых за 3 гады з асобных катэгорый сем'яў

Планава-фінансавы аддзел

Здзещыц Кацярына Юр'еўна,
к. 403,
т 8 01776 56900

У яе адсутнасць:

Завадская Антаніна Мікалаеўна,
к. 403,
т 8 01776 56900

1.Заява;
2.Пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу;
3.Пасведчання аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такіх сведчанняў);
4.Копія рашэння суда аб усынаўленні - для сем'яў, якія ўсынавілі дзяцей;
5.Копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) - для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці;
6.Пасведчанне інваліда альбо заключэнне медыка-рэабілітацыйнай камісіі Аб устанаўленні інваліднасці - для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў устаноўлена інваліднасць I АБО II групы;
7.Пасведчанне інваліда - для маці (мачахі), бацькі (айчыма), усынавіцеля, апекуна (папячыцеля), якія з'яўляюцца інвалідамі;
8.Даведка аб прызыве на тэрміновую ваенную службу - для сем'яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу;
9.Пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе;
10.Копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў;
11.Копія рашэння суда аб устанаўленні бацькоўства - для сем'яў, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу;
12.Даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам, - прадстаўляецца на ўсіх дзяцей, старэйшых за 14 гадоў (падаецца на дату вызначэння права на дапамогу і на пачатак навучальнага года);
13.Выпіскі (копіі) працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў, апекуноў (папячыцеляў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць;
14.Звесткі аб атрыманых даходах за 6 месяцаў года, які папярэднічае году звароту , - для працаздольнага бацькі (айчыма) у поўнай сям'і, аднаго з бацькоў у няпоўнай сям'і, усынавіцеля, апекуна (папячыцеля);
15.Даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яго выплаты-у выпадку змены месца выплаты дапамогі.
бясплатна 10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц па 30 чэрвеня або па 31 снежня каляндарнага года, у якім прызначана дапамога, або па дзень дасягнення дзіцем 16-, 18-гадовага ўзросту
Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па догляду за хворым дзіцем ва ўзросце да 14 гадоў (дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў)
(п. 2.13)

 

Планава-фінансавы аддзел

Здзещыц Кацярына Юр'еўна,
к. 403,
т 8 01776 56900

У яе адсутнасць:

Завадская Антаніна Мікалаеўна,
к. 403,
т 8 01776 56900

 

1.Лісток непрацаздольнасці. бясплатна 10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту альбо прадстаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для прызначэння дапамогі, - 1 месяц на тэрмін, паказаны ў лістку непрацаздольнасці
Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па догляду за хворым дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў і дзіцем-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку хваробы маці альбо іншай асобы, фактычна ажыццяўляе догляд дзіцяці
(п. 2.14)
1.Лісток непрацаздольнасці. бясплатна 10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту альбо прадстаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для прызначэння дапамогі, - 1 месяц на тэрмін, паказаны ў лістку непрацаздольнасці
Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па догляду за дзіцём-інвалідам у выпадку яго санаторна-курортнага лячэння, медыцынскай рэабілітацыі
(п. 2.16)

 

Планава-фінансавы аддзел

Здзещыц Кацярына Юр'еўна,
к. 403,
т 8 01776 56900

У яе адсутнасць:

Завадская Антаніна Мікалаеўна,
к. 403,
т 8 01776 56900

 

 

1.Лісток непрацаздольнасці. бясплатна 10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту альбо прадстаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для прызначэння дапамогі, - 1 месяц на тэрмін, паказаны ў лістку непрацаздольнасці
Выдача даведкі аб памеры дапамогі для дзяцей і перыядзе яго выплаты
(п. 2.18)
1.Пашпарт, або іншы дакумент які сведчыць асобу бясплатна 5 дзён з дня звароту бестэрмінова
Выдача справки об удержании алиментов и их размере
(п. 2.20)
1.Пашпарт, або іншы дакумент які сведчыць асобу бясплатна 5 дзён з дня звароту бестэрмінова
Выдача даведкі аб незабяспечанасці дзіцяці ў бягучым годзе пуцёўкай за кошт сродкаў дзяржаўнага сацыяльнага страхавання ў лагер з кругласутачным знаходжаннем
(п. 2.24)

Планава-фінансавы аддзел

Здзещыц Кацярына Юр'еўна,
к. 403,
т 8 01776 56900

У яе адсутнасць:

Завадская Антаніна Мікалаеўна,
к. 403,
т 8 01776 56900

- бясплатна 5 дзён з дня звароту бестэрмінова
Выдача справки о периоде, за который выплачено пособие по беременности и родам
(п. 2.29)
1.Пашпарт, або іншы дакумент які сведчыць асобу бясплатна 3 днi з дня звароту бестэрмінова
Выплата пособия (материальной помощи) на погребение
(п. 2.35)

Планава-фінансавы аддзел

Здзещыц Кацярына Юр'еўна,
к. 403,
т 8 01776 56900

У яе адсутнасць:

Завадская Антаніна Мікалаеўна,
к. 403,
т 8 01776 56900

1.Заява асобы, які ўзяў на сябе арганізацыю пахавання памерлага (загінулага);
2.Пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу;
3.Даведка аб смерці - у выпадку, калі смерць зарэгістравана ў Рэспубліцы Беларусь;
4.Пасведчанне аб смерці-у выпадку, калі смерць зарэгістраваная за межамі Рэспублікі Беларусь;
5.Пасведчанне аб нараджэнні (пры яго наяўнасці) - У выпадку смерці дзіцяці (дзяцей);
6.Даведка аб тым, што памерлы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў на дзень смерці з'яўляўся навучэнцам або выхаванцам установы адукацыі , - у выпадку смерці асобы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў
бясплатна 1 рабочы дзень са дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц адначасна
Выдача даведкі аб наяўнасці або аб адсутнасці выканаўчых лістоў і (або) іншых патрабаванняў аб спагнанні з асобы запазычанасці па падатках, іншых даўгах і абавязацельствах перад Рэспублікай Беларусь, яе юрыдычнымі і фізічнымі асобамі для вырашэння пытання аб выхадзе з грамадзянства Рэспублікі Беларусь
(п. 18.7)

 

 

 

Планава-фінансавы аддзел

Здзещыц Кацярына Юр'еўна,
к. 403,
т 8 01776 56900

У яе адсутнасць:

Завадская Антаніна Мікалаеўна,
к. 403,
т 8 01776 56900

1.Заява;
2.Пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу.
бясплатна 5 рабочых дзён з дня падачы заявы, а пры неабходнасці правядзення спецыяльнай (у тым ліку падатковай) праверкі, запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый-1 месяц 6 месяцаў
Выдача даведкі аб даходах, вылічаных і ўтрыманых сумах падаходнага падатку з фізічных асоб
(п. 18.13)
1.Пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу. бясплатна у дзень звароту бестэрмінова

  

 

 

 

Мы на сувязі
Адрас:
222220, п. Акцябрскі, Смалявіцкі раён,
Мінская вобласць, Рэспубліка Беларусь